۱۴۰۰/۰۲/۰۵

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشور(استانداری فارس)

اطلاعیه شماره 7
 بدینوسیله پیرو اطلاعیه های قبلی جدول زمانبندی مصاحبه به شرح پیوست اعلام می گردد لذا از پذیرفته شدگان به مرحله مصاحبه علمی - تخصصی هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی ( استانداری فارس) دعوت بعمل می آید صرفاً در تاریخ و ساعت های تعیین شده در محل دانشگاه شیراز- پردیس بین الملل و آموزش های تخصصی – واقع در شیراز – خیابان قصرالدشت – نبش قم آباد جهت انجام مصاحبه مراجعه نمایند. 

موارد قابل توجه:
1-  با توجه به اینکه داوطلبان محترم صرفاً در تاریخ و ساعت های تعیین شده پذیرش می شوند ضمن همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر (کارت ملی) حداقل ۱۵ دقیقه قبل از ساعت مزبور با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل حضور یابند.
2- نظربه اینکه بخشی از نمره مصاحبه مربوط به سوابق آموزشی پژوهشی می باشد، لذا افراد دارای سوابق مذکور می بایست اصل و تصویر مدارک را جهت اعتبار سنجی همراه داشته باشند.
3- از ورود همراه خودداری می گردد.
4- عدم حضور در ساعت مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی می گردد.

دانلود پیوست ها:
دانلود لیست کارشناس امور حقوقی
دانلود لیست کارشناس امور اداری
دانلود لیست کارشناس امور پیشگیری و مقابله با بحران
دانلود لیست کارشناس امور سیاسی
دانلود لیست کارشناس امور امنیتی و انتظامی
دانلود لیست کارشناس امور کشوری و مدنی
دانلود لیست کارشناس تحلیلگر سیستم
دانلود لیست کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
دانلود لیست کارشناس توسعه عمران
دانلود لیست کارشناس امور اقتصادی و اجتماعی


 
***************************************************

اطلاعیه شماره 6
جدول زمان بندی مصاحبه علمی – تخصصی بر اساس رشته های شغلی
به اطلاع تمامی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه هشتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی کشور( استانداری فارس) می رساند برنامه زمانبندی انجام مصاحبه علمی – تخصصی رشته های شغلی برابر جدول زیر می باشد. بر این اساس زمان دقیق مصاحبه ( روز و ساعت ) هر کدام از پذیرفته شدگان از قبل تعیین شده که از طریق همین درگاه به اطلاع پذیرفته شدگان خواهد رسید.
ردیف رشته شغلی روز تاریخ ساعت مصاحبه
1 کارشناس امور حقوقی پنج شنبه 9/2/1400 8:30 تا 16:30
2 کارشناس امور اداری پنج شنبه 9/2/1400 8:30 تا 16:30
3 کارشناس پیشگیری و مقابله با بحران جمعه 10/2/1400 8:30 تا 14:30
4 کارشناس توسعه عمران چهارشنبه 15/2/1400 8:30 تا 17:30
جمعه 17/2/1400 8:30 تا 17:30
5 کارشناس امور امنیتی و انتطامی چهارشنبه 15/2/1400 9:30 تا 18:00
پنج شنبه 16/2/1400 9:30 تا 18:00
6 کارشناس توسعه سیاسی چهارشنبه 15/2/1400 9:30 تا 18:00
پنج شنبه 16/2/1400 10:30 تا 18:00
7 کارشناس امور کشوری و مدنی جمعه 17/2/1400 9:30 تا 17:30
8 کارشناس امور اقتصادی چهارشنبه 15/2/1400 9:30 تا 13:00
9 کارشناس امور اجتماعی جمعه 17/2/1400 10:30 تا 12:30
10 کارشناس تحلیل گر سیستم پنج شنبه 9/2/1400 8:30 تا 14:30
جمعه 10/2/1400 8:30 تا 14:30
11 کارشناس امور شوراها و شهرداری ها جمعه 10/2/1400 8:30 تا 17:30
پنج شنبه 16/2/1400 10:30 تا 18:00
جمعه 17/2/1400 9:30 تا 17:30

 
***************************************************

اطلاعیه شماره 5:
لینک آپلود مدارک و مستندات سوابق علمی و پژوهشی پذیرفته شدگان مرحله مصاحبه هشتمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی کشور( استانداری فارس)  به شرح زیر اعلام می گردد:
http://interview.shirazu.ac.ir
تذکر 1 : این لینک از روز یکشنبه مورخ  05/02/1400 فعال خواهد شد.
تذکر2 : فقط پذیرفته شدګان به مرحله مصاحبه می توانند سوابق علمی و پژوهشی خود را آپلود کنند.
***************************************************

اطلاعیه شماره 4:
بدین وسیله به اطلاع پذیرفته شدگان هشتمین دوره آزمون استخدامی مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور (استانداری فارس) می‌رساند پیرو توافق صورت گرفته، کلیه مراحل انجام مصاحبه این دوره استخدامی با همکاری دانشگاه شیراز انجام خواهد گرفت. در همین راستا، مصاحبه علمی – تخصصی پذیرفته شدگان این مرحله، در محل دانشگاه شیراز (پردیس بین الملل و آموزش‌های تخصصی واقع در شیراز، خیابان قصردشت، نبش قم‌آباد) براساس تاریخ اعلامی که بزودی اطلاع رسانی خواهد شد انجام خواهد گرفت. پذیرفته‌شدگان این مرحله، از تاریخ 5 تا 9 اردیبهشت ماه 1400، فرصت دارند تا مدارک و مستندات سوابق علمی - پژوهشی را در صورت حائز شرایط بودن به درگاه الکترونیکی که از روز یک شنبه 4/ 2/ 1400 فعال خواهد شد بارگذاری نمایند.
این مدارک عبارتند از:
1- رتبه مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی: امتیاز این بخش مختص به داوطلبان با رتبه اول تا سوم خواهد بود. گواهی رتبه می‌بایست به تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.
2- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی: امتیاز این بخش مختص به داوطلبان با رتبه اول تا سوم خواهد بود. گواهی رتبه می‌بایست به تایید دفتر استعداد درخشان دانشگاه محل تحصیل یا معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد.
3- مقالات عملی – پژوهشی: مقالات حائز امتیاز عبارتند از:  مقالات علمی_پژوهشی و علمی_ترویجی به چاپ رسیده در نشریات معتبر داخلی و نشریات خارجی معتبر، مقالات کنفرانسی داخلی نمایه شده در ISC  و CIVILICA و همچنین کنفرانس های بین المللی. لازم است متقاضیان حائز شرایط صفحه نخست مقاله را در سامانه طراحی شده بارگذاری نمایند.
4- کتاب: متقاضیان حائز شرایط صفحه شناسنامه کتاب را لازم است در سامانه طراحی شده بارگذاری نمایند.
5- کسب مقام در المپیادهای علمی، جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) و فناوری، هنری، فرهنگی و ادبی، دینی، رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمایی: لازم است گواهی با امضا نهاد مربوطه در سامانه طراحی شده بارگذاری گردد.
6- مدارک معتبر زبان: گواهی های زبان مورد تایید عبارتند از IELTS, TOFEL, TOLIMO, MSRT.
7- لازم به ذکر است اسامی پذیرفته شدگان به مصاحبه علمی– تخصصی علاوه بر سایت سازمان سنجش، از طریق پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس در صفحه ویژه هشتمین آزمون فراگیر استخدامی کشور(استانداری فارس) به آدرس: https://farsp.ir/azmoon نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
 
***************************************************


اطلاعیه شماره 3:
مصاحبه هشتمین آزمون فراگیر استانداری فارس و واحدهای تابعه
پیرو اعلامیه قبلی به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان هشتمین آزمون فراگیر استخدامی استانداری فارس می رساند، در روزهای آتی اسامی نفرات برگزیده جهت انجام مصاحبه علمی - تخصصی منتشر خواهد شد. به آگاهی می رساند امتیازات مصاحبه شامل ارزیابی روانشناسی (30 امتیاز) ، ارزیابی عملی ICDL(10 امتیاز)   و ارزیابی علمی – تخصصی( 45 امتیاز) و سوابق پژوهشی و آموزشی (15 امتیاز) (به شرح جدول پیوست)) می باشد ، لذا مقتضی است پذیرفته شدگان گرامی ضمن آمادگی در کلیه بخش های فوق چنانچه دارای مدارک لازم در قسمت سوابق پژوهشی می باشند نسبت به گردآوری آن اقدام و در روز مصاحبه اصل و تصویر مدارک مربوطه، صادر شده از مراجع ذیصلاح جهت محاسبه امتیاز این بخش ارائه نمایند.
یاد آوری می گردد با توجه به اینکه زمانبندی انجام مصاحبه هر شخص از قبل تعیین شده است لذا ضروری است در زمان مقرر برای انجام مصاحبه حضور یافته و عدم مراجعه شخص متقاضی در زمان تعیین شده به منزله انصراف قطعی و خاتمه فرآیند استخدام وی تلقی می گردد.
همچنین تنها منبع رسمی اطلاع رسانی سایت استانداری به آدرس https://farsp.ir/azmoon خواهد بود و هر نوع خبر یا اطلاعیه ای خارج از این سایت مورد تائید نمی باشد.

دانلود فایل پیوست:
فرم سوابق پژوهشی و آموزشی

 
***************************************************


اطلاعیه شماره 2:
به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان هشتمین آزمون فراگیر استخدامی استانداری فارس می رساند  با توجه به برنامه ریزی صورت  گرفته توسط وزارت کشور بعد از تائید اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی توسط سازمان سنجش لیست نفرات برگزیده جهت انجام مصاحبه علمی - تخصصی در نیمه دوم فروردین ماه 1400 منتشر و انجام خواهد شد. با توجه به اینکه قسمتی از نمره مصاحبه علمی – تخصصی به سوابق پژوهشی و آموزشی (به شرح پیوست) اختصاص دارد، لذا مقتضی است پذیرفته شدگان گرامی نسبت به مطالعه دقیق فرم پیوست اقدام و چنانچه حائز شرایط مذکور بوده در روز انجام فرآیند مصاحبه نسبت به ارائه اصل و تصویر مدارک اقدام نمایند.
ضمنا یاد آوری می گردد با توجه به اینکه زمانبندی انجام مصاحبه هر شخص از قبل مشخص می گردد بنابراین ضروری است در زمان تعیین شده برای انجام مصاحبه حضور یابند. عدم مراجعه شخص متقاضی در زمان تعیین شده به منزله انصراف قطعی و خاتمه فرآیند استخدام وی تلقی خواهد شد.
 همچنین لیست افراد پذیرفته شده و برنامه زمانبدی انجام فرایند مصاحبه هر شخص از طریق همین پورتال اطلاع رسانی خواهد شد.

دانلود فایل پیوست:
فرم سوابق پژوهشی و آموزشی

 
***************************************************


اطلاعیه شماره 1:
با توجه به اعلام نتایج اولیه(کتبی)هشتمین آزمون فراگیر استخدامی دستگاه های اجرایی کشور و مجاز شدن عده ای از داوطلبان برای راهیابی به مرحله بعد ، بدینوسیله از افراد بشرح جدول پیوست زیر دعوت می شود که شخصاً جهت تحویل مدارک در زمان تعیین شده و مکان مشخص شده مراجعه نمایند.
آدرس محل مراجعه پذیرفته شدگان  مرحله اول:
شیراز – میدان امام حسین (ع) – استانداری فارس - میزخدمت
مدارک مورد نیاز (لطفاً مدارک داخل پوشه( کلیربوک )تحویل شود)
 1. ۳ قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد.
 2. اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن؛
 3. اصل شناسنامه و تصویر از تمامی صفحات آن؛
 4. اصل مدرک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه) در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در امتحان مشترک ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن؛
 5. اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن(برای آقایان)؛
 6. اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصلاح (برای مشمولین سهمیه ایثارگران بر اساس بند ب صفحه 1 دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک دستگاه‌های اجرائی کشور)؛
 7. :  مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
 8. معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
 9. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
- معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
 1. اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور(برای معلولین)؛
 2. ارایه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذی ربط برای اصلاح حداکثر سن مقرر (براساس تبصره ۲ صفحه ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام امتحان مشترک دستگاه‌های اجرائی کشور)؛
تذکر : درخصوص بند فوق الذکر نیروهای قراردادی دستگاه های اجرایی ضروری است علاوه بر گواهی مدت خدمت قراردادی از دستگاه های مربوطه نسبت به ارائه اصل و تصویر کلیه قراردادهای سنوات مورد نظراقدام نمایند.
 1. ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی)؛
 2. ارایه مدرک دال بر بومی بودن  (مطابقت اطلاعات شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا، ارائه استشهاد محلی و سایر اطلاعات مندرج در اطلاعیه مورخ 27/07/1399 سازمان سنجش آموزش کشور (مدرک پیوست زیر) )
 1. داوطلبان لیست مدارک تحویلی خود را امضا و تحویل نمایند.
 
تذکرات مهم:
 1.  تحویل مدارک از تاریخ 25/11/1399 شروع وافراد براساس تاریخ های معین شده پذیرش می شوند و این روند در تاریخ 29/11/1399 خاتمه می یابد .
تذکر : عدم مراجعه وتحویل مدارک توسط داوطلب در مهلت مقرر به منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی می‌گردد.
 1.  برای افرادی که بنا به دلایل موجه در موعد مقرر مراجعه نکنند ویا برای اخذ گواهی های مورد نیاز از دستگاه های ذیربط نیاز به زمان بیشتری (نسبت به تاریخ تعیین شده برای مراجعه)داشته باشند می توانند در روز پنج شنبه مورخ 30/11/1399  نسبت به تحویل و تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
 2.  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام‌شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان مشترک فراگیر، مصاحبه و جذب، محرز شود داوطلب به ‌اشتباه یا به‌ عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.
 3.  مواردی که موجب حذف داوطلب می شودعبارتند از:
الف: عدم قرار گرفتن در محدوده سن قانونی اعلام شده
ب: عدم تطابق زمان صدور گواهی موقت تحصیلی یا مدرک دانشنامه با شرایط اعلام شده
ج: عدم تطبیق مقطع و رشته تحصیلی با مدرک معرفی شده در زمان ثبت نام
د : عدم تطابق تاریخ صدور کارت معافیت دائم و یا تاریخ پایان خدمت با شرایط اعلام شده
ذ : عدم ارائه مستندات مربوط به سهمیه معرفی شده
 1.  مواردی که  منجر به تغییر نمره داوطلب می‌شود و ممکن است منتج به تغییر وضعیت داوطلب گردد.
الف: عدم ارائه مستندات دال بر بومی بودن
ب : عدم ارائه مستندات دال بر حافظ قرآن بودن


دانلود مدارک:
اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول (اصلاحیه)
دفترچه آزمون استخدامی
بخشنامه بومی بودن

فرم استشهاد محلی
رسید دریافت مدارک
 
 
 
 


منبع : پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس

کد خبر : 80479
تعداد بازدیدها : ۶۴۰۵۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است
نام :
پست الکترونیک :
شرح :
نظر :   برای ارسال نظر خود، دکمه ارسال را بزنید
کد امنیتی را وارد کنید

استانداری فارس در شبکه های اجتماعی

    سروش     آی گپ
    ویس پی     گپ
    بیسفون     ایتا
 •  آمار سایت
 •  اوقات شرعی

       
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است
/* */