به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت الله رحیمی در کارگروه حفاظت از منابع آب استان افزود: قطعا داشتن برنامه بهتر از بی برنامگی است چرا که با وجود داشتن برنامه می توان یک سال بعد این ارزیابی را داشت که از کجا به کجا رسیده ایم و بررسی کرد که اشکالات کار کجا بوده است.
وی ادامه داد: تاکید ما بیشتر بر روی این موضع است که حجم ورودی آب به مخازن زیرزمینی استان کمتر از حجم برداشت آب است و در حقیقت در این زمینه بیلان منفی داریم که باید فکری به حال این وضعیت کرد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در فارس اظهار داشت: به نظر می رسد که در تهیه برنامه سازگاری با کم آبی استان ما بیشتر به وضع موجود و تجزیه و تحلیل پرداخته ایم و نتوانسته ایم وضعیت مطلوب را به خوبی ترسیم کنیم.
دکتر رحیمی، هدف اصلی از تدوین برنامه سازگاری با کم آبی را کنترل و کاهش مصرف آب در استان دانست و افزود: در این برنامه، در کنار این هدف غایی، اهداف خُردی را هم تعریف کرده ایم اما چگونگی رسیدن به این اهداف فقط در قالب راهبرد بیان شده است.
وی گفت: در این برنامه باید مشخص شود که ظرف چه مدت به این اهداف و سیاست ها دست می یابیم و برای این منظور چه میزان اعتبار نیاز است.
استاندار فارس افزود: با وجود نواقصی که در برنامه وجود دارد اما باز معتقدم که این برنامه به عنوان مقدمه یک برنامه خوب است و می تواند یکی از بهترین برنامه هایی باشد که در سطح وزارت نیرو مطرح می شود اما باید ضمن رفع نواقص آن نسبت به تهیه یک برنامه منسجم، علمی و عملیاتی اقدام کنیم.

وی، بر اجرایی کردن برنامه های کنترل و کاهش مصرف آب نیز تاکید کرد و گفت: اقداماتی مانند نصب کنتور هوشمند، بهینه کردن الگوهای کشت و توسعه کشت های گلخانه ای و دارویی تا حد زیادی می تواند به کاهش حجم برداشت از آب های زیرزمینی کمک کند.

دکتر رحیمی افزود: از سوی دیگر جای یک سری خلاقیت های علمی نیز در برنامه های ما خالی است که می توان با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و نیروهای دانشگاهی به سمت علمی کردن کشاورزی حرکت کرد و میزان تولیدات کشاورزی را با استفاد از آب کمتر افزایش دارد.