به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، دکتر عنایت اله رحیمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تقدیر از استانداران فارس در دولت تدبیر و امید به دلیل زحمات و تلاش های شان برای توسعه استان، اظهار داشت: یکی از بهترین تصمیمات در جهت رونق اقتصادی، تشکیل این شورا در سطح کشور و استان ها بوده است تا مباحث اقتصادی جمع بندی و به تهران انتقال داده شود و بخشی از مشکلات حل شود.

وی با تاکید بر این که برای رونق و حرکت رو به جلوی اقتصاد باید ایجاد شفافیت لازم در دستورالعمل ها و بخشنامه ها مورد توجه باشد، افزود: بخش خصوصی و کسانی که حرفه و زندگی شان در زمینه تجارت و تولید است بهتر از دولتی ها به مسائل این حوزه واقف هستند؛ زیرا به صورت روزانه با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و پیشنهادات آن ها با توجه به تجربیاتشان بهتر است.

استاندار فارس گفت: بخش صادرات، حداقل در مراحل اولیه در هر کشوری سوبسید و امتیاز دریافت می کند و حمایت می شود تا ارزآوری و رونق اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد. 

دکتر رحیمی تک محصولی بودن در زمینه صادرات را موجب بروز مشکلات برای اقتصاد کشور دانست و با بیان این که در شرایط تک محصولی بودن صادرات، تحریم ها اثر بیشتری می گذارد، اظهار داشت: باید در زمینه صادرات، چند محصولی باشیم و از جنبه دیگر باید در زمینه ایجاد اشتغال، تنوع بخشی درون کشور را به منظور کم کردن فشار بر بخش کشاورزی که بخش سنتی اقتصاد است مورد توجه قرار دهیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه رفع مشکلات اقتصادی را موثر دانست و گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورای گفتگو در سطح کشور و استان ها، پیشنهادات مطرح شده در این شورا قابل پیگیری است.

وی با بیان این که تلاش بخش خصوصی و دولتی  می تواند در زمینه جذب سرمایه گذاری ها به سمت کشور و استان فارس موثر باشد  تصریح کرد: بخشی از این سرمایه گذاری در نهایت به سمت صادرات و بخشی از آن برای پاسخگویی به نیازهای داخلی سوق پیدا می کند که می تواند در زمینه تولید ثروت و ایجاد اشتغال در فعالیت های پایه و غیرپایه در اقتصاد مهم و موثر باشد.

استاندار فارس با اشاره به این که در اقتصاد هم اشتغال های پایه و هم اشتغال های غیرپایه از اهمیت برخوردار است، ادامه داد: اشتغال در بخش های خدمات که اشتغال غیرپایه محسوب می شود از یک سو اشتغال زایی بالایی به دنبال دارد  و از سوی دیگر نیازمند سرمایه گذاری کمی است.