به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس یدالله رحمانی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان افزود: شورای آموزش و پرورش نقش کلیدی در سیاست گذاری، اجرای برنامه هایی که در این مجموعه مطرح و همچنین در تعلیم و تربیت فرزندان ما به عنوان آینده سازان کشور ایفا می کند.
وی ادامه داد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید در سطح جامعه و به ویژه سطح آموزش و پرورش به یک گفتمان تبدیل شود.
سرپرست استانداری فارس اظهار داشت: ما در این بخش بنا است که تعلیم و تربیت را در دستور کار خود قرار دهیم و نظم در امور را که از مهمترین این آموزه ها هست را به کودکان و دانش آموزان که آینده سازان این کشور هستند بیاموزیم و قطعا هرچه در کار خود ما نظم بیشتری باشد در انتقال این مساله موفق تر خواهیم بود.
مهندس رحمانی گفت: برای اینکه یک راهبرد اصلی و اساسی را اجرایی کنیم باید آنرا در قالب برنامه بیاوریم و اهدافی را تببین و برای تحقق هر هدف اقدامات متناسب با آنرا تعریف کنیم.
سرپرست استانداری فارس افزود: بنابراین مجموعه آموزش و پرورش استان برای جلسه آتی شورای آموزش و پرورش باید بخش هایی از سند تحول بنیادین که در اولویت قرار دارد را به اهداف کمی و کیفی که قابلیت اندازه گیری داشته باشد تبدیل کند.
وی تصریح کرد: در آن بخش از سند که به وظایف استانی بازمی گردد نیز حتما برای جلسات آینده شورای آموزش و پرورش، اهداف کمی، برنامه زمان بندی و تکالیفی که مشخص می کند چه کسانی باید این سند را اجرایی کند روشن شود.
مهندس رحمانی گفت: باید یک سیستم برای ارزیابی و اندازه گیری اهداف داشته باشیم که بتوانیم بر اساس آن عملکرد خود را قضاوت کنیم و در صورت نیاز به تصمیم گیری و برنامه ریزی، بر اساس همان سیستم پایش، عمل کنیم.
سرپرست استانداری فارس افزود: باید یک درک درست و مشترک از سند داشته باشیم چرا که اگر خودمان اجزای سند را نشناسیم اهتمام لازم را نخواهیم داشت.
مهندس رحمانی گفت: وقتی در سند چشم انداز می گوییم که کشورمان تا سال 1404 باید قدرت اول اقتصادی منطقه شود، در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هم قید شود که می خواهیم به کجا برسیم و در جهت تحقق سند گام برداریم.
وی افزود: در تبیین سند تحول باید از ظرفیت های نخبگان آموزش و پرورش استفاده کنیم و در جلسات شورای آموزش و پرورش نقطه نظرات آنها را به کار گیریم.
سرپرست استانداری فارس ادامه داد: هر جامعه ای که بحث آموزش خود را کارآمد کند قطعا می تواند در مسیر توسعه، گام های محکم تری بردارد و امروز کشورهایی موفق تر هستند که بتوانند نیروی انسانی کارآمدتر داشته باشند و مبنای نیروی انسانی کارآمد هم آموزش و پرورش و آموزش عالی به عنوان مکمل این بحث است.
وی گفت: امروزه فضای مجازی بیشترین تاثیر را بر روی آحاد جامعه به ویژه کودکان دارد که تولید محتوای متناسب با مسائل تربیتی و پرورشی باید یکی از دغدغه های آموزش و پرورش باشد و باید به سمت تولید محتوای جذاب در فضای مجازی حرکت کند و آنقدر جذابیت داشته باشد که توسط کودکان انتخاب شود.
مهندس رحمانی اضافه کرد: ما از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون آنگونه که به بحث آموزش پرداخته ایم به امور پرورشی نپرداخته ایم و اگر به اجرای سند تحول بنیادین اهتمام ویژه داشته باشیم می توانیم بحث آموزش و پرورش را به موازات هم پیش ببریم.
وی گفت: توسعه و گسترش اقدامات در حوزه ورزش دانش آموزان هم باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و تخصیص 40 درصد اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر توسعه ورزش و امور جوانان نیز مد نظر مسئولان باشد.
وی گفت: فرمانداران نیز پرداخت سهم فضاهای پرورشی از محل سه درصد نفت و گاز را در اولویت قرار دهند.
سرپرست استانداری فارس افزود: یکی از راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی بحث پیشگیری است که این نقش بر عهده تربیت است و اگر بر روی تربیت وقت بگذاریم با بسیاری از آسیب های اجتماعی می توان مقابله کرد تا فرزندان ما در مسیری قرار نگیرند که بازگشت آنها هزینه های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
مهندس رحمانی، ضمن اشاره به ظرفیت خیرین در استان گفت: خیرین استان امروز در حوزه آموزش، سلامت، زیرساخت ها و کارآفرینی فعالیت های بسیاری دارند و باید از این ظرفیت بزرگ در حوزه آموزش و پرورش هم استفاده بیشتری ببریم.