به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن پیام مهندس یداله رحمانی به شرح زیر است:

سرزمین کهن و غنی فارس، سرشار از گنجینه های فرهنگی، تاریخی و هنری است. مردم فارس در طول تاریخ همواره میراث دار و پرورش دهنده رنگین کمانی از هنرهای ماندگار و سرمایه های معنوی بوده اند و درخشش این مردمان در آفرینش آثار گرانبهای هنری شهره و آوازه جهانی دارد.

از جمله مواریث و هنرهای دستی این سرزمین منبت کاری است. هنری که امروزه در سراسر جهان شناخته شده و معرف توانمندی و ذوق مردمان فارس است.

منبت کاری هنر و صنعت قدمت دار سرزمین ایران محسوب می شود و روح زیبایی طلب ایرانیان، همواره در طول تاریخ با آثار برجسته هنری همچون منبت کاری، خودنمایی می کند.

اینک که شهر آباده به عنوان شهر جهانی منبت از سوی شورای جهانی صنایع دستی ثبت شده است جا دارد به داشته های خود ببالیم و با افتخار قدردان هنرمندان این عرصه باشیم

کسب این موفقیت بدون شک حاصل تلاش هایی است که طی سال های اخیر در زمینه کسب نشان ها و گواهی های معتبر هنری و تجاری متعددی صورت گرفته و نتیجه کوشش و پیگیری های هنرمندان، صنتعگران و رایزنی ها و ارتباطات موثر مدیران بخش های خصوصی و دولتی کشور و استان فارس است.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت و ارج نهادن به همه تلاش های صورت گرفته ، از تمامی دست اندرکاران بخش های خصوصی و دولتی می خواهم که با مغتنم شمردن فرصت ایجاد شده، در جهت معرفی هرچه بیشتر و کامل تر مزیت ها و زیبایی های فرهنگی، هنری و معنوی مرتبط با منبت کاری تلاش کرده و با در پیش گرفتن روش های هوشمندانه و کارشناسانه، هنر و صنایع دستی شهر آباده و استان فارس را رونقی بیشتر از گذشته ببخشند.