به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن حکم استاندار فارس خطاب به اسفندیار احمدی منش به شرح زیر است:
جناب آقای اسفندیار احمدی منش
سلام علیکم
با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست فرمانداری شیراز منصوب می نمایم.
امید است با تلاش و کوشش و هماهنگی و همکاری کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
اسماعیل تبادار
 24 آبان 97