به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن حکم استاندار فارس به شرح زیر است:
جناب آقای سید احمد احمدی زاده 
سلام علیکم  
با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم شما را با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب می نمایم.  
امید است با تلاش و کوشش و هماهنگی و همکاری کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های اجرایی در انجام امور محوله موفق و موید باشید. 
توفیق روزافزونتان را در پیشبرد امور آن حوزه از درگاه خداوند متعال خواستارم.
اسماعیل تبادار
 24 آبان 97