به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه ستاد راهیان نور استان با بیان این که دفاع مقدس باید برای نسل های جدید بازگویی شود، اظهارکرد: بهترین شیوه برای انتقال مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان، حضور آنان در مناطقی است که این رویدادها به وقوع پیوسته است.
نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: تاثیرات فرهنگی کاروان های راهیان نور با کمتر فعالیت فرهنگی دیگری قابل مقایسه است.
مهندس تبادار با تاکید بر اهمیت توجه به سلامت دانش آموزان اعزامی به راهیان نور و برنامه ریزی برای حضور بیشتر دانشجویان در این کاروان ها، گفت: مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادها در اعزام کاروان های راهیان نور باید بیشتر باشد.
در این جلسه گزارشی از اعزام کاروان های راهیان نور در استان فارس ارایه و راهکارهای تقویت و گسترش آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.