به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای راهبردی توسعه فرهنگی که با موضوع ساماندهی محور عرفان برگزار شد با اشاره به اینکه کلانشهر شیراز نیازمندی های متفاوتی دارد، بر لزوم نگاه همه جانبه به توسعه و مدیرت شهری تاکید کرد و افزود: نمی توان با نگاه یک وجهی به برطرف کردن این نیازمندی ها پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: حفاظت، احیا و رونق آثار و مناطق میراثی و تاریخی همچون ارگ کریم خان، حافظیه ، محور زندیه و... بدون نگاه کالبدی جمعی و پیرامونی امکان پذیر نیست و اگر بدون توجه به این نگاه رونق و قوتی ایجاد شود، نقطه ای خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: اگر بخواهیم حیات و پویایی را در قلب شهر حفظ کنیم باید در توسعه شهری به سمت ترکیب این دو نگاه توجه ویژه داشته باشیم.

مهندس تبادار با بیان اینکه کلانشهر شیراز دارای سه بعد یا وجه فضایی- مکانی عمده است، اظهارکرد: یک بعد آن باغ های قصردشت است که به عنوان دارایی گرانبهای شیراز در نظر گرفته شده است، مجموعه تاریخی فرهنگی شیراز نیز که در قلب شهر قرار دارد یکی دیگر از این ابعاد محسوب می شود اما در کنار این دو بعد،  بخش مدرن شهر نیز به تناسب زندگی امروز شکل گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه زندگی در محیط های مدرن و پرغوغای شهری بخش اجتناب ناپذیر زندگی امروز است باید برای شهروندانی که در این محیط ها زندگی می کنند امکانی فراهم شود تا آرامش مورد نیاز را از قلب شهر و بخش تاریخی آن دریافت کنند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه طرح محور عرفان باید مبتنی بر واقعیت و برنامه محور باشد، گفت: این طرح باید با در نظر گرفتن مقدورات و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری تدوین شده و نقشه راهی کامل ودقیق در اختیار شهرداری قرار دهد.

مهندس تبادار اظهارکرد: اگر این برنامه منطبق بر واقعیت ها تدوین و عملیاتی شود با به اجرا درآمدن اولین مراحل، استقبال مردم را به دنبال دارد و مسئولان را برای ادامه آن ترغیب خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز به هدف خود مبتنی بر ایجاد شهر انسان محور دست یابند و موانعی که آرامش را در شهر از بین میبرند را رفع کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین تاکید کرد: طرح محور عرفان با همکاری و هم افزایی همه دستگاه های مربوطه عملیاتی شده و به نتیجه مطلوب خواهد رسید.