به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن پیام مهندس اسماعیل تبادار به شرح زیر است:

انتخاب روز جهانی استاندارد یعنی" استاندارد های بین المللی و چهارمین انقلاب صنعتی “توسط سازمان بین المللی استاندار جهانی موید نقش استاندارد ها در تعاملات بین المللی و تجارت جهانی می باشد. استاندارد ها همواره مورد توجه صاحبان خرد در طول تاریخ از زمان شکل گیری مبادلات ساده بین انسان ها و مراحل مختلف سه دوره انقلاب صنعتی بوده است. انقلاب چهارم بر پایه فناوری نو ظهور شکل گرفت که دامنه آنها گسترده و شامل روابط اجتماعی نیز می شود. ارتباط تولید و صنعت با فناوری های نو ظهور و دانش بنیان و انتظارات مصرف کنندگان، ایجاب می کند که تولید کنندگان، تدابیر لازم جهت تدوین و اجرای استاندارد های پیشرو را در دستور کار قرار دهند که در این راستا ارتباط بین مراکز علمی و تحقیقاتی و تولید کنندگان امری ضروری است. استاندارد ها این ظرفیت را دارد تا متناسب با ظهور فناوری های نو ارتقا یافته و موجب رفاه و سلامت و ایمنی مصرف کنندگان را تضمین نماید.

ضمن تبریک روز جهانی استاندارد به تمام دست اندرکاران این بخش به ویژه تولید کنندگان و کارشناسان کنترل کیفیت و استاندارد، امید است همچنان با همت این عزیزان شاهد رشد و کیفیت در تولیدات صنعتی استان و ارایه خدمات کیفی به مصرف کنندگان باشیم .