مهدی جمالی نژاد، عصر پنجشنبه در همایش شهرداران استان فارس در شیراز افزود: قطعا اگر شوراها و شهرداری ها به دنبال موفقیت هستند باید بکوشند تا این اعتماد سازی انجام شود و در غیر این صورت نمی تواند به موفقیت امیدوار بود.
او ادامه داد: اگر اعتماد باشد، سرمایه گذاری شکل می گیرد، مردم مشارکت می کنند، هزینه های شهرداری ها کم می شود و درآمد شهرداری ها افزایش می یابد و به دنبال آن نیز برنامه ها عملیاتی و موفقیت حاصل خواهد شد.
وی گفت: نقش شهرداری ها یک نقش محلی و منطقه ای نیست بلکه یک نقش ملی است و آنها می توانند در امنیت ملی کشور موثر باشند و ایفای نقش کنند.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور تصریح کرد: وقتی شهرداری ها و شوراها به عنوان نخستین خاکریز مطالبات مردم خوب عمل کنند می توانند سرمایه های اجتماعی را ارتقاء بخشند.
جمالی نژاد اظهار داشت: در حقیقت نهادهای عمومی و غیر دولتی می توانند حس تعلق خاطر و مسئولیت پذیری را در شهرها بالا ببرند که به دنبال آن امنیت اجتماعی در شهرها نیز بالا می رود و امنیت اجتماعی کشور هم تضمین می شود.
او ادامه داد: اما اگر این اتفاق نیافتد و نهادهای غیر دولتی خوب عمل نکنند، سرمایه های اجتماعی در شهرها دچار آسیب و خدشه می شوند و به دنبال آن امنیت اجتماعی کم و آسیب های اجتماعی زیاد می شود.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، سرعت تبدیل روستاها به شهر در استان فارس را زیاد دانست و گفت: این یک اتفاق خطرناک است که باید از سرعت آن کاسته شود.
او گفت: اینکه روستا به عنوان یک نهاد تولید کننده به یک مهاد مصرف کننده تبدیل شود قطعا مسائل و آسیب های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
جمالی نژاد، ضمن تاکید بر لزوم تقویت جایگاه معاون امور عمرانی استانداری ها تصریح کرد: این جایگاه باید تقویت شود و وظایف گرفته شده نیز جایگزین گردد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: در بحث برنامه محوری امیدواریم علاوه بر کلانشهرها، شهرهای کوچک هم به این سمت حرکت کنند.
وی افزود: در بسیاری از استان ها فقط مراکز استان ها و کلانشهرها برنامه محور هستند و شهرهای کوچک برنامه خاصی در این زمینه ندارند.