به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، آیین رونمایی از ۱۸۵ دستگاه اتوبوس جدید که به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافر درون شهری به این مجموعه افزوده می‌شود با حضور مهندس اسماعیل تبادار و مهندس مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزارت کشور برگزار شد.
با ورود این ۱۸۵ اتوبوس ۲۰ درصد از ناوگان حمل و نقل اتوبوس شهری شیراز نوسازی خواهد شد.