به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در دیدار با دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این که تبدیل علم به ثروت اننظاری است که از دانشگاه ها وجود دارد، اظهارداشت: دانشگاه پیام نور در این زمینه موفقیت هایی به دست آورده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به این که توسعه دانشگاه ها باید متناسب با ظرفیت های موجود باشد، افزود: با تمرکز و تجمیع امکانات می توانیم دانشگاه های توانمندتری داشته باشیم و با استفاده از اساتید برجسته تری، سطح علمی بالاتری را برای دانشجویان فراهم کنیم.
وی با اشاره به این که استان فارس دارای 205 مرکز علمی است و از این لحاظ جایگاه بالایی در سطح کشور و بین الملل دارد، گفت: جایگاه علمی فارس باید متناسب با ظرفیت های این استان باشد.استاندار فارس وجود دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز را از جمله ظرفیت های مهم علمی فارس برشمرد و گفت: حدود دو هزار استاد برجسته ملی و بین المللی در این دو دانشگاه حضور دارند و اساتید گرانقدری نیز در سایر دانشگاه حضور دارند که ظرفیت قابل توجهی برای استان فراهم کرده است.
مهندس تبادار با بیان این که ارتباز معنادار و گسترده دانشگاه ها با دستگاه های اجرایی موجب حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، افزود: در حوزه آب و آسیب های اجتماعی محوریت رفع این معضلات را به دانشگاه های استان واگذار کرده ام.
نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به ظرفیت گسترده این استان در زمینه گردشگری گفت: انتظار داریم دانشگاه پیام نور در زمینه راه اندازی رسته های مرتبط با گردشگری در استان فارس اهتمام داشته باشد.