به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای کشاورزی استان پس از بررسی این اقدامات و برنامه ها گفت: مجموعه های دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی بحث مبارزه با آفت های کشاورزی به ویژه آفت باغ های مرکبات را با جدیت در دستور کار داشته باشند.
وی افزود: بحث آفت ها و آسیب های مرکبات یک مساله واقعا نگران کننده است و همه مجموعه های ذی ربط باید به این مساله مهم اهتمام ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: باید هر اقدامی را که می توان در جهت عاری کردن هر نهالی از آفت انجام داد در دستور کار قرار گیرد.
استاندار فارس تصریح کرد: وقتی سالانه بیش از سه و نیم میلیون تن محصولات باغی در استان تولید می شود و نیمی از آن هم مرکبات است انتظار می رود که که مسئولان و مجموعه های ذی ربط بکوشند که باغ های استان از هر خطر و تهدیدی در امان باشد.
مهندس تبادار با تاکید بر لزوم توجه به بحث ترویج و آموزش در کشاورزی اظهارکرد: با توجه به جایگاه فارس در زمینه کشاورزی در کشور، ضرورت دارد که به مقوله ترویج و آموزش در زمینه های مختلف به فعالان عرصه کشاورزی روز به روز بیشتر توجه شود.
وی افزود: قطعا توجه به مساله ترویج در کنار کمک به افزایش دانش کشاورزان در استفاده از فناوری های نوین، سبب افزایش تولید و بهره وری خواهد شد.
استاندار فارس، بر لزوم توجه به هدف گذاری، برنامه ریزی و نتیجه گیری در امر کشاورزی نیز تاکید کرد و گفت: تمام کسانی که کمک می کنند فارس در امر کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی جایگاه نخست را در کشور داشته باشد باید به گونه ای عمل کنند که بتوان در پایان هر سال مشارکت عمومی، بهره وری آب و میزان تولید محصول را بر اساس یک معیار و میزان مشخص کرد.
مهندس تبادار، بر لزوم حمایت از توسعه کشت های گلخانه نیز تاکید کرد و گفت: هم بانک ها و هم مسئولانی که در زمینه صدور مجوز در این زمینه نقش دارند به این مقوله به عنوان یک ضرورت مهم توجه بیشتری داشته باشند.
وی گفت: به ویژه در بحث راه اندازی گلخانه مخصوص تولید محصولات باغی که تاکنون در استان ایجاد نشده اگر اقدام شود، هم کنترل امراض در همه عرصه ها ممکن می شود و هم به صرفه جویی در مصرف آب و بهره وری مناسب کمک خواهد کرد.
استاندار فارس همچنین با اشاره به راه اندازی 270 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی این استان طی سال های گذشته گفت: امسال نیز راه اندازی 100 صندوق دیگر در دستور کار قرار دارد.
مهندس تبادار افزود: قطعا این صندوق ها به کسانی که قصد تقوبت زمینه های کشاورزی را دارند کمک خواهد کرد که بتوانند شرایط مطلوبی را در عرصه کشاورزی رقم بزنند.