به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان با بیان این که بانک ها در اقتصاد استان ها جایگاه ویژه ای دارند و در ابعاد مختلف نقش آفرین هستند، اظهارکرد: انتظار از بانک ها این است که فراتر از اعتبارات مختلف، بر اساس ذهن خلاق مدیران و کارشناسان خود با مشتری یابی و شناسایی حوزه های مختلف اقتصادی، تاثیرگذاری بیشتری در اقتصاد استان داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه سلامت رفتاری در عملکرد بانک ها اهمیت دو چندانی دارد، گفت: سلامت در نظام بانکی موجب می شود منابع بانک ها محافظت شده و از سوی دیگر این منابع در جای مناسب و به افرادی که اهلیت دارند اختصاص پیدا کند.
مهندس تبادار با اشاره به این که حفظ منابع و عدم تخصیص آن ها به تنهایی نمی تواند نتیجه مثبتی در پی داشته باشد، افزود: هم اکنون نسبت مصارف به منابع در استان فارس چندان متوازن نیست و با توانمندی های استان فارس سازگاری ندارد.
وی با تاکید بر این که بانک ها باید با یافتن افرادی که اهلیت لازم را دارند اقدام به واگذاری بنگاه های اقتصادی تحت اختیار خود کنند، بیان کرد: نگه داشتن بنگاه های اقتصادی با حداقل کارکرد، معنایی در منطق اقتصادی بانک ها ندارد و باید با هماهنگی و اعتماد به افرادی که شایستگی لازم را دارند، این بنگاه ها به بخش خصوصی واگذار شوند.
استاندار فارس با بیان این که میان بانک ها، دستگاه های اجرایی و استانداری باید ارتباط مداوم و پیوسته ای برقرار باشد تا مشکلات و کاستی های موجود در روند ارایه تسهیلات به سرعت رفع شود، گفت: هر جا این ارتباط به خوبی برقرار شده است و دستگاه های اجرایی با پیگیری مصرانه ارایه تسهیلات به متقاضیان از طرف بانک ها را پیگیری کرده اند وضعیت ارایه تسهیلات متحول شده است.
مهندس تبادار با اشاره به این که دستگاه های اجرایی باید در زمینه بازگشت مطالبات معوق بانک ها همکاری لازم را داشته باشند، افزود: بازگشت اقساط اعتبارات ارایه شده به بانک ها، قدرت ارایه تسهیلات توسط بانک ها را افزایش داده و رونق اقتصادی استان را در پی خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که استان فارس دارای ظرفیت های فراوان و منابع گسترده ای است، ادامه داد: بانک ها باید متناسب با بزرگی فارس اقدام کنند و بکوشند با رفع مشکلات و کاستی های موجود، در روند ارایه تسهیلات به متقاضیان تایید شده، تسریع کنند زیرا معطلی در راه اندازی واحدهای اقتصادی ممکن است منجر به غیراقتصادی شدن این واحدها شده و دیگر توجیهی برای راه اندازی نداشته باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، در این جلسه گزارشی از عملکرد بانک های استان در زمینه پرداخت تسهیلات مربوط به طرح های فراگیر و روستایی و همچنین پرداخت وام های اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) ارایه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.