به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای حفاظت از منابع آب با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت از منابع آب باید بر اساس اثربخشی و کمیت آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد تا امید آفرین باشد، افزود: در صورت اینکه اقدامات انجام شده نتیجه و اثری بر مساله کمبود آب نداشته باشد باید در اجرای آن ها تجدیدنظر صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس تاکید کرد: راهکارهای ارایه شده در حوزه مدیریت منابع آب و عبور از بحران کم آبی باید در برگیرنده نگاه جامع و عوامل مختلفی از جمله در نظر گرفتن همسانی منابع و مصارف، فراهم کردن زمینه افزایش منبع آب از طریق آبخیزداری، صرفه جویی و بهره وری آب، نصب کنتورهای هوشمند، تغییر الگوی کشت، توسعه کاشت گلخانه ای و... باشد.

مهندس تبادار با ابراز تاسف از اینکه در گذشته همسویی و هم افزایی کافی میان دستگاه هایی همچون جهاد کشاورزی و وزارت نیرو وجود نداشته است، این ناهمسویی را یکی از دلایل اصلی ایجاد شرایط کنونی در موضوع آب دانست و اظهارکرد: نیاز به این همسویی در چند سال اخیر باعث شده اقداماتی در این راستا انجام شود که باید به تقویت آن بپردازیم.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب استان فارس همچنین تکلیف مندی و مسئولیت پذیری دستگاه های اجرایی را در کنترل بحران آب بسیار موثر دانست و تاکید کرد: باید همه دستگاه های اجرایی آنچه در توان دارند برای انجام اقدامات استانی به کار گیرند و سایر موضوعات را نیز در سطوح ملی دنبال کنند.

مهندس تبادار با اشاره به اینکه اجرایی شدن بعضی راهکارها به الزام قانونی نیاز دارد، عنوان کرد: به عنوان نمونه نصب کنتورهای هوشمند در حوزه کشاورزی از عواملی است که بدون الزام قانونی دشوار خواهد بود.

وی افزود: دستگاه های متولی موضوع آب و همچنین نخبگان دانشگاهی و کارشناسان باید پیشنهادات خود را به صورت مستند به قانون گذار ارایه دهند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه برنامه سازگاری با کم آبی از طریق استان فارس در سطح ملی مطرح می شود، گفت: در تدوین این برنامه باید همه جوانب و پیشنهادها، راهکارها و چالش ها در نظر گرفته شود.

در این جلسه همچنین تشکیل کارگروه سازگاری با کم آبی در همه دستگاه های اجرایی تصویب شد.