به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار دوشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس بر لزوم استفاده از ظرفیت این شورا برای رفع موانع و مشکلات موجود در استان تاکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین با بیان اینکه آنچه می تواند منجر به رفع مشکلات مردم و بخش خصوصی شود، وجود باور در دستگاه های اجرایی است، گفت: این مساله امری ضروری و لازم است چرا که اگر مدیران دستگاه های اجرایی استان باور داشته باشند که مشکلات مردم و بخش خصوصی باید رفع شود به طور حتم شاهد کاهش و رفع مشکلات خواهیم بود.

وی همچنین در جریان بررسی وضعیت بیمه قالیبافان و هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی استان با بیان اینکه بخش اعظمی از اقتصاد استان در گرو درآمد حاصل از صنایع ‌دستی است، گفت: صنایع دستی به ویژه قالیبافی نقش برجسته ‌ای در اقتصاد استان دارد که باید برای تسهیل در روند بیمه فعالان این عرصه راهکارهای قانونی اندیشده شود.

استاندار فارس همچنین خواستار اصلاح بخشی از قانون بیمه قالیبافان در صورت امکان توسط اداره کل تامین اجتماعی و اداره ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

مهندس تبادار ادامه داد: پیشنهادهای افزایش مهلت پرداخت حق بیمه از سه ماه به 6 ماه یا اصلاحات قانونی مورد نیاز باید مورد بررسی قرار گیرد و مواردی که می تواند در رفع مشکل بیمه این قشر تلاشگر موثر باشد از سوی دستگاه های متولی پیگیری شود.