به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در دیدار برات کریمی معاون مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که بانک ملی جایگاه متفاوتی در نظام بانکی کشور داشته و مادر بانک ها محسوب می شود، افزود: انتظار داریم بانک ها با تکیه به مقررات و با انعطاف، نسبت به  واحدهای تولیدی توجه ویژه ای داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان این که تنگناهای اقتصادی زیادی به کشور در شرایط فعلی تحمیل شده است، گفت: باید همه سطوح مدیریتی کشور با اتفاق نظر و تمرکز، در جهت حمایت از تولید و رونق اقتصادی حرکت کنند.
مهندس تبادار تاکید کرد: بانک ها باید تلاش کنند سرمایه ارزان تری را فراهم و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.
وی با بیان این که نسبت مصارف به منابع بانکی در استان فارس متعادل نیست، افزود: باید علل این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و بانک ها برای بهبود این نسبت تلاش کنند.
رئیس شورای بانکهای استان فارس با تاکید بر این که باید در کارگروه رفع موانع تولید توجه به نظرات کارشناسی یک اصل محسوب شود، گفت: مدیران استان و شبکه بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی که از توان و اراده لازم برای رونق تولید و ایجاد اشتغال برخوردارند، جدیت دارند.
در این دیدار کریم ریگی زادگان به عنوان سرپرست شعب بانک ملی در استان فارس معرفی و از خدمات عبدالناصر بذرافشان در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر بعمل آمد.