به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از 850 هزار دانش آموز و 65 هزار فرهنگی فعالیت آموزشی خود را در هشت هزار واحد آموزشی استان فارس آغاز کردند.

مهندس اسماعیل تبادار استاندار فارس پس از برگزاری مراسم بازگشایی مدارس استان، در حاشیه این مراسم از توانمندی های دانش آموزان هنرستان های ناحیه سه آموزش و پرورش شیراز بازدید کرد.

استاندار فارس همچنین در حاشیه این مراسم از مادر دانش آموز شهید حافظ دهقانی و محمد جعفری، جانباز 70 درصد فرهنگی تجلیل کرد.