به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، متن حکم مهندس اسماعیل تبادار خطاب به علی علیزاده به شرح زیر است:
به موجب این حکم شما را با حفظ سمت به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاسارگاد منصوب می نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن تعامل با دستگاه های اجرایی و امنیتی در انجام وظایف و اجرای دقیق سیاست های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.