به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مجتمع مسکونی 544 واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان و همچنین مجتمع مسکونی 64 واحدی تعاونی مسکن نیروی انتظامی با حضور مهندس اسماعیل تبادار افتتاح شد.
پروژه 64 واحدی تعاونی مسکن نیروی انتظامی که در منطقه برف فروشان قرار دارد با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان و پروژه 544 واحدی فرهنگیان واقع در بلوار فضیلت با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
استاندار فارس همچنین کلنگ احداث 64 واحد مسکن تعاونی مسکن نیروی انتظامی را در منطقه برف فروشان شیراز به زمین زد که این پروژه قرار است در 24 ماه به بهره برداری برسد.