به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، این کارخانه با اعتباری بالغ بر 200میلیارد ریال و در زمینی به مساحت 50هزار مترمربع توسط بخش خصوصی  احداث شده است.

 کارخانه تولید آسفالت و بتن منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد ظرفیت تولید سالیانه 150هزارتن انواع محصولات بتنی و 300هزارتن آسفالت گرم را دارا بوده و زمینه اشتغال 37نفر نیروی مستقیم را فراهم کرده است.

وزیر اطلاعات و استاندار فارس همچنین از کارخانه آلومینیوم در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد نیز بازدید کردند.

این کارخانه با اعتباری بالغ بر 6هزار میلیارد تومان و در زمینی به مساحت 200هکتار در حال ساخت است و با بهره برداری از این آن زمینه اشتغال بیش از ۲ هزار نفر فراهم خواهد شد.