به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، برآورد هزینه این پروژه ۴۰ میلیارد تومان و طول مسیر آن هشت کیلومتر است.

تکمیل رینگ پیرامونی شهر شیراز، انتقال ترافیک عبوری به خارج از محدوده غربی شهر ، توسعه جنوب شهرک میانرود، ساماندهی ترافیک ورودی از استان‌های جنوبی، کاهش بار ترافیکی بلوار امیرکبیر ، کمربندی جنوبی و افزایش ایمنی تردد، توسعه اماکن تفریحی و گردشگری در حاشیه رودخانه و توزیع عادلانه امکانات و منابع در سطح کلانشهر شیراز از جمله اهداف اجرایی این پروژه است.