به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، مهندس تبادار در ششمین روز از هفته دولت به منظور افتتاح پروژه های مختلف به شهرستان مرودشت سفر کرد.
در جریان این سفر هفت پروژه‌ گلخانه ای با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در هفت متر مربع زیربنا و با پوشش ۱۰.۵ هکتار  به بهره برداری رسید که ۱۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.
همچنین با حضور استاندار فارس عملیات اجرایی احداث ۲ پروژه گلخانه‌ای دیگر با اعتباری بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان در این شهرستان آغاز شد.
این ۹ پروژه گلخانه‌ای در مجموع  اعتباری بالغ بر  ۴۷ میلیارد تومان و  ۲۱.۵ هکتار مساحت را به خود اختصاص داده‌ است. 
با بهره برداری از این پروژه‌ها  ۲۷۰ فرصت شغلی دائم و  هزار و ۵۰ فرصت شغلی فصلی برای مردم منطقه ایجاد خواهد شد.
سبزی و صیفی و گلهای شاخه بریده از جمله تولیدات گلخانه‌های مذکور است.