به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای دانشگاه های استان با تاکید بر لزوم ارتباط بین دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها افزود: اگر ظرفیت ها، امکانات و نیازهای دستگاه های اجرایی با توانمندی ها و سرمایه های انسانی مراکز علمی و دانشگاهی به اشتراک گذاشته شود تحول در استان رخ خواهد داد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه آسیب شناسی درون دانشگاه ها ضرورتی انکار ناپذیر است، گفت: انتظار داریم پایان نامه های دانشجویان با مسایل اساسی و مشکلات استان مرتبط باشد و با وارد شدن به ضرورت ها و نیازهای جامعه، علم به ثروت تبدیل و اثربخشی قابل توجهی در جامعه ایجاد شود.

مهندس تبادار افزود: باید با تلاش مدیران حلقه های تولید ثروت و سرمایه از علم و دانش شکل بگیرد و کمبودهای استان با تکیه بر توانمندی های علمی نخبگان دانشگاهی رفع شود.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم از ظرفیت های علمی دانشگاه های استان فارس برای رفع موانع این استان در حوزه های مختلف استفاده کنیم.

استاندار فارس با بیان اینکه دانشگاه ها نباید وابسته به بودجه دولت باشند، گفت: دانشگاه می تواند با کارآفرینی و بکارگیری نخبگان تولید ثروت کند و علم را به سرمایه مضاعف تبدیل کند.

مهندس تبادار اظهارکرد: انتظار داریم در موضوعاتی مانند آمایش سرزمین، آب و کشاورزی و آسیب های اجتماعی، دستگاه های اجرایی استان در کنار دانشگاه ها و مراکز علمی بتوانند راهکارهای مفید و علمی برای خروج از مشکلات ارایه کنند.

روسای دانشگاه های شیراز و علوم پزشکی شیراز، رئیس پارک علم و فناوری استان و رئیس مرکز نخبگان استان در این جلسه به بیان دیدگاه های خود در خصوص مشکلات آموزش عالی در استان فارس و راه های افزایش حضور دانشگاه ها در زمینه رفع معضلات استان پرداختند.