به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در بازدید از شرکت کمپرسورسازی پادنا افزود: اگر بتوانیم وضعیت موجود و صنایع فعال را حفظ وکارخانجات نیمه فعال را فعال تر کنیم مناسب تر از آن است که بخواهیم واحدهای جدیدی را راه اندازی کنیم.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: مشاهده کارخانه های با ظرفیتی همچون پادنا که با سرمایه های عظیم و ظرفیت بالای اشتغال نیمه فعال هستند ناراحت کننده است که باید تلاش شود تا در اسرع وقت مشکلات فراروی آنها برطرف شود.
مهندس تبادار تاکید کرد: تمام مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط شرکت کمپرسور سازی پادنا  باید نسبت به راه اندازی مجدد این شرکت اهتمام بیشتری داشتهباشند و مدیریت این مجموعه نیز تمام تلاش خود را بکار گیرد تا ظرف سه ماه آینده این کارخانه به بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: سازمان امورمالیاتی و تامین اجتماعی با انعطاف بیشتر به کمک واحدهای نیمه فعال استان بیایند چراکه با فعال شدن این واحدها منفعت و درآمد بیشتری عاید این سازمان ها خواهد شد.
استاندار فارس گفت: مدیران اقتصادی استان قبل از آنکه بخواهند به حداقل های واحدهای تولیدی اکتفا کنند باید به اهداف بلند بیندیشند و با همراهی با این مجموعه ها زمینه اشتغال و رونق اقتصادی را فراهم نمایند.
مهندس تبادار افزود:شرکت پادنا ظرفیت تامین نیاز داخلی و همچنین صادرات در حوزه تخصص خود را دارد که باید تلاش کند هر چه سریعتر فعالیت این مجموعه آغاز شود.
شرکت کمپرسور سازی پادنا در سال 1384 تعطیل شده که با تمهیدات پیش بینی شده قرار است فعالیت مجدد این شرکت از مهرماه سال جاری آغاز شود.