به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای کشاورزی استان با تاکید بر اهمیت تولید بذر در استانی که کشاورزی یکی از ظرفیت های مهم آن است، افزود: بذر به عنوان نهاده ای که در کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نقش موثری دارد در کشاورزی مطرح است.

وی با بیان اینکه توجه به تولید بذر باید به عنوان یکی از زیرساخت های مهم حوزه کشاورزی در دستور کار قرار گیرد، یادآور شد: از 460 هزار تن بذر تولید شده در کشور، 50 هزار تن در استان تولید شده که این موضوع در کنار سایر گزارش ها نشان دهنده کمبود بذر در همه محصولات کشاورزی است.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر لزوم بهره گیری از توان تحقیقاتی و علمی موجود در استان برای بهبود تولید بذر ، گفت: موضوع تولید بذر باید بر اساس وضعیت موجود و محصولات تولیدی در استان با ایجاد امکانات مناسب در دستور کار قرار گیرد.

مهندس تبادار با تاکید بر اینکه موضوعات مطرح شده در شورای کشاورزی باید با توجه به مدیریت بحران آب بررسی شود، افزود: در حوزه کشاورزی استان باید نگاه را به این سمت ببریم که نمی توانیم محصولات پر آب بر بکاریم و از سوی دیگر معاش اقتصادی وابسته به کشاورزی نیز باید در استان حفظ شود لذا در این شرایط باید به دنبال جایگزینی محصولات کم آب بر باشیم.

وی تاکید کرد: باید تغییر نگرش در نوع کشت و سازگاری محصولات با کم آبی به عنوان یک سیاست در دستور کار شورای کشاورزی استان باشد.

استاندار فارس با اشاره به کاهش ذخایر آبی در استان گفت: آنقدر از ذخیره های آبی برداشت کرده ایم که اگر تا سال ها بارندگی داشته باشیم جبران نخواهد شد لذا در این شرایط مدیریت منابع آب را باید در دستور کار قرار گیرد.

مهندس تبادار تغییر الگوی کشت و توسعه و ترویج کاشت گیاهان کم آب بر و سازگار با اقلیم فارس را از مهمترین اقداماتی دانست که باید در برنامه ریزی های شورای کشاورزی استان مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تعاونی های روستایی ظرفیتی مناسب برای تحقق برنامه ها در عرصه کشاورزی استان محسوب می شوند، اظهارکرد: باید از این تعاونی ها به عنوان سرمایه های دورنی استان بهره بیشتری بگیریم.