به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه ورزشگاه 6 هزار نفری شیراز، این ورزشگاه را یکی از پروژه های بسیار مهم در ابعاد توسعه ورزشی و ایجاد زیرساخت مناسب ملی و بین المللی برای استان فارس و شهر شیراز دانست.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه تکمیل این پروژه یکی از اولویت های مدیریت ارشد استان است، گفت: براساس قول هایی که مسئولان ذیربط در وزارت ورزش و جوانان در سطح استانی و کشوری داده اند، انتظار داریم ورزشگاه 6 هزار نفری شیراز دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.

مهندس تبادار با بیان اینکه در بازدید گذشته روند پیشرفت پروژه را مناسب تر ارزیابی کرده است، افزود: معاون وزیر ورزش و جوانان را دعوت کرده ایم تا هفته آینده بازدیدی از پروژه داشته باشد و زمینه شتاب گرفتن کار را فراهم کند.

وی با یادآوری اینکه وجود یک سالن ورزشی با ظرفیت 6 هزار نفر می تواند نقش موثری در عرصه ورزش استان داشته باشد، یادآور شد: این ورزشگاه علاوه بر تامین بخش عمده ای از نیاز ورزشی استان و شهر شیراز در زمینه ورزش حرفه ای، در کنار ورزشگاه پارس و سایر داشته های ورزشی استان، ظرفیتی برای مطرح شدن فارس در سطح ملی و بین المللی ایجاد خواهد کرد.