به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه فارس رتبه دوم در حوزه رونق فضای کسب و کار در سطح کشور را به دست آورده است، افزود: این موفقیت نشان دهنده تلاش هماهنگ و قابل توجه در همه ارکان استان به ویژه در بخش خصوصی است.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: رویکرد مدیران این استان رفع موانع بخش خصوصی است تا بر اساس چارچوب های قانونی شاهد رونق هرچه بیشتر اقتصادی در سطح استان فارس باشیم.

مهندس تبادار افزود: امیدواریم با رونق فضای کسب و کار، جامعه و حتی خانواده ها به صورت ملموس شاهد کاهش نرخ بیکاری  و اشتغال بکار جوانان باشند. 

وی ادامه داد: با همکاری دستگاه های دولتی و همراهی بخش خصوصی، پروژه های زیادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

استاندار فارس با اشاره به اینکه بحران های جهانی باید ما را هوشیارتر کند، تصریح کرد: فشارهای بین المللی هرگز نباید باعث ناامیدی شود زیرا ما بحران های بزرگ تر را پشت سر گذاشته ایم و در شرایط فعلی نیز زمینه های زیادی برای رونق فعالیت های اقتصادی به ویژه در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی وجود دارد که باید از آن ها به بهترین شکل استفاده کنیم.

مهندس تبادار با بیان اینکه بانک های استان علاوه بر تسهیلات تکلیفی باید در زمینه تامین مالی پروژه های بزرگ نیز مشارکت داشته باشند،افزود: خوشبختانه بانک ها در این زمینه فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند و چند طرح بزرگ ملی توسط بانک ها در استان فارس تامین اعتبار خواهد شد.