به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای هماهنگی امور بانک ها با اشاره به اهمیت و حساسیت فراوان موضوع اشتغال به عنوان یکی از دغدغه ها و اولویت های مهم کشور و استان، افزود: بانک ها باید بهره گیری کامل از منابع موجود و در دسترس خود را به منظور تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات اشتغال مد نظر قرار دهند.

استاندار فارس گفت: مدیران بانک های استان باید شخصا بر طرح های حوزه اشتغال نظارت و رصد داشته باشند و تلاش مضاعف خود را برای بهبود وضعیت تخصیص اعتبارات در حوزه اشتغال فراگیر و روستایی بکار گیرند.

مهندس تبادار با تاکید بر اینکه هرگونه دفع الوقتی از سوی بانک ها در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال قابل توجیه و پذیرفتنی نیست، افزود: همچنین دستگاه های متولی باید توجه کنند تا طرح ها و افرادی که به بانک ها معرفی می شوند، معوقه نداشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: برای اینکه کاری انجام نشود، هزاران توجیه وجود دارد اما برای اینکه کار را به نحو مطلوبی انجام دهیم باید همت و عزم همگانی داشته باشیم.