به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس،  مهندس اسماعیل تبادار در دیدار مدیرکل و جمعی از مدیران سازمان امور مالیاتی استان فارس که به مناسبت هفته مالیات برگزار شد، با تبریک این هفته و تقدیر از تلاش های متولیان امور مالیاتی در استان، وصول مالیات را یکی از مهمترین  راه های کسب درآمد پایدار دانست و افزود: تقویت این درآمدهای پایدار راه توسعه را هموارتر خواهد کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با بیان اینکه اتکا به درآمدهای مالیاتی وابستگی به درآمدهای نفتی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد، یادآور شد: کاهش درآمدهای نفتی و اتکا به  درآمدهای پایدار یکی از مهمترین چشم اندازهای برنامه ششم توسعه است.

مهندس تبادار بیان کرد: اقتصاد دانان و متولیان امور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون در برنامه های مختلف بر اتکا به درآمدهای مالیاتی تاکید کرده اند اما عملیاتی کردن آن مورد غفلت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در دولت های یازدهم و دوازدهم کسب درآمد مالیاتی کارشناسانه تر و به صورت مطالبه ای جدی تر پیگیری شده و حتی قوه مقننه نیز به این موضوع نگاه جدی تری داشته است که خوشبختانه درآمدهای خوبی وصول شده است.

استاندار فارس خاطرنشان کرد: کشورهایی که راه پیشرفت را طی کرده اند توجه و تمرکز بر نظام مالیاتی را در دستور کار قرار داده و ابعاد مختلف تسهیلات، شفاف سازی، چگونگی وصول، چگونگی ارتباط با مودیان مالیاتی و سایر راهکارها در این حوزه را به دقت تعریف کرده اند.

مهندس تبادار، مهمترین موضوع در عرصه مالیات را شفاف سازی و نگاه جدی به قانون دانست و تاکید کرد: هرچه نظام قانونی شفاف تر باشد و بتوانیم با وارسی و دقت نظر بیشتر به امور مالیاتی بپردازیم، کسب درآمد پایدار ناشی از نظام مالیاتی نیز با سرعت بیشتری تحقق می یابد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بر تعامل با مودیان مالیاتی تاکید کرد و افزود: در صورتی که تسهیلات لازم و تشویق های منطبق با قانون برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شود، تولید و اشتغال در کشور قوت می گیرد.

مهندس تبادار همچنین با اشاره به منابع اندک اعتبارات دولتی و نیاز استان فارس به تقویت زیرساخت ها، سهم مالیات در تامین بودجه را  بسیار مهم توصیف کرد و گفت: باید از ابزار مالیات به نحو مطلوب استفاده لازم کرد چرا که  کارکرد سازمان مالیاتی منجر به درآمد زایی و درآمد نیز منجر به توسعه می شود.

وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی به عنوان کلیدی ترین محور اصلاح امور مالیاتی و عظیم ترین پروژه فناوری اطلاعات در حوزه اقتصادی مطرح است، یادآور شد: این طرح با هدف افزایش کارآیی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های وصول مالیات و تسهیل امور مودیان و افزایش رضایتمندی آنان ، برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد شفافیت در اقتصاد و درنهایت مقابله با فساد و فرار مالیاتی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

استاندار فارس تاکید کرد: شفافیت اقتصادی پیامدهای مثبتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد که درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیر ساخت های اقتصادی و خدمات عمومی را افزایش می دهد