به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان این که این شورا باید نگاهی کلان به حوزه آموزش و پرورش داشته باشد و بر اساس اصول و قواعد رفع مشکلات را مدنظر قرار دهد، افزود: باید تمام تلاش خود را این قرار دهیم که آموزش و پرورش بر اساس یک نظام واحد رشد کند و مدارس انتفاعی و مدارس غیرانتفاعی دارای تفاوت های فاحش نباشند.
نماینده عالی دولت در استان فارس با انتقاد از وضعیت نابسامان و محدودیت های محیط های نامناسب آموزشی مدارس غیرانتفاعی، تاکید کرد: متولیان مدارس غیرانتفاعی باید ملزم شوند در فرصت مشخصی، اقدام به تامین مدرسه ای استاندارد با فضای آموزشی مناسب کنند؛ البته باید کمک ها و حمایت های لازم از مدارس غیر انتفاعی صورت بگیرد.
 
مهندس تبادار با اشاره به اینکه در چارچوب مقررات قانونی و با رعایت انعطاف قانونی از آموزش و پرورش به صورت جدی حمایت می کنیم و نسبت به آن حساسیت داریم، گفت: همواره در دوران مدیریتم در سال های گذشته، تاکید و توجه خاصی بر حوزه آموزش و پرورش داشته ام و مسایل و مشکلات آن را به صورت ویژه پیگیری کرده ام.
وی تصریح کرد: مصوبات جلسات قبلی شورای آموزش و پرورش باید با دقت پیگیری و روند اجرای آن گزارش شود تا نتیجه مشخصی از برگزاری جلسات به دست آید و مشکلات احتمالی بررسی و رفع شود.
استاندار فارس با بیان اینکه جلسات شورای آموزش و پرورش استان باید با دستورکارهایی که اولویت و ضرورت آموزش و پرورش است و با حضور کارشناسان و اساتید مرتبط برگزار شود، گفت: باید یک موضوع را در جلسات به صورت کامل و دقیق بررسی کنیم و راهبردهای مشخصی را به منظور اجرا، تدوین و استخراج کنیم.