به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در حاشیه بازدید از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با یادآوری این مطلب که استان فارس دارای پیشینه علمی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و زیر ساخت های بنیادی علوم مختلف از گذشته تاکنون است، افزود: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز باید با رویکرد بین المللی و کارکردهای فراگیر آن ها مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی ادامه داد: این دو مرکز در ابعاد ثبت و ضبط رهاوردهای علمی دنیا و همچنین در تقویت ارکان علمی کشور نقش آفرینی می کنند که این دو مولفه ضرورت دیروز ،امروز و فردای ماست.

نماینده عالی دولت در استان فارس به وجود 160مرکز علمی در شیراز اشاره کرد و گفت: کسب رتبه دوم دانشگاه شیراز در کشور به دلیل وجود این مرکز علمی و مهم است که جایگاه رفیعی در ثبت و ضبط دستاورد علمی دنیا را دارد و در تقویت ارکان علمی کشور نیز نقش آفرینی می کند. 

مهندس تبادار یادآور شد: تنها در دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی حدود ۲ هزار نفر از اساتید برجسته علمی حضور دارند که دارای رتبه و جایگاه علمی در سطح کشور و دنیا هستند.

وی ادامه داد: همچنین وجود مراکز علمی دیگر از جمله پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان موجبات تقویت جایگاه علمی استان و کشور را فرآهم آورده اند.

نماینده عالی دولت در استان فارس در ادامه با بیان اینکه نظام بهره وری اقتصادی و سیاسی مبتنی بر دانش بنیانی است، گفت: جایگاه دانش بنیانی و تولید دانش در این مراکز علمی است.

مهندس تبادار افزود: زمان دانشگاه های نسل  اول و دوم گذشته و اکنون دانشگاه نسل سوم در کنار ارایه آموزش دانشگاهی باید نوآور و کارآفرین باشد.

وی ادامه داد: امروز امر تحقیق و پژوهش به عنوان مولفه ای است که اگر به موضوع نوآوری و کارآفرینی پیوند و ارتباط نداشته باشد، علم به معنای اخص آن، معنا و مفهوم پیدا نمی کند. 

استاندار فارس با بیان اینکه در تولید علم و دانش و کاربردی کردن آن، باید باور و اعتقاد راسخ داشته باشیم، گفت: باید برای پایگاه منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و مرکز علمی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام علاوه بر جایگاه علمی، یک برنامه جامع تدوین کنیم و بنیان آن را مستحکم کنیم که جابجایی آن از استان به جای دیگر مفهومی نداشته باشد و در جهت تثبیت این مرکز علمی بین المللی کارساز و نقش آفرین نیز اهتمام و جدیت وافر داشته باشیم تا پرچم آن بیش از گذشته برافراشته شود.

مهندس تبادار افزود: باید به بنیان های علمی و مراکز دانشگاهی دوسویه بنگریم و با تحقیق و آسیب شناسی مناسب شعار ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت و تولید را محقق کنیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه های دنیا دپارتمان هایی دارند که افزون بر رصد های علمی، علم را به سرمایه اقتصادی تبدیل میکنند، خاطرنشان کرد:  این مراکز علمی مهم، تولید علم را در خدمت سرمایه و اقتصاد قرار می دهند و بر مبنای عاملیت بر موضوع نیاز به تامین مالی برنامه های آتی خود ندارند و در راستای تقویت بنیان علمی خود قدم بر می دارند و  نظام سرمایه و اقتصاد خود را نیز فراهم می کنند. 

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: مراکز دانشگاهی باید خیلی شفاف ایرادات و مشکلات را مشخص و به ارایه راهکار بپردازند و در کنترل بحران هایی مثل بحران آب و مسایلی مانند سرمایه گذاری و کشاورزی راهکارهای خود را به ما ارایه دهند.

مهندس تبادار اظهارکرد: اگر کشورهای منفعت طلب و زورگوی دنیا فرصت عرصه سیاسی را از ما سلب می کنند باید از طریق تقویت جایگاه علمی، فرهنگی و حوزه گردشگری، دیپلماسی سیاسی را ارتقا بخشیم و هر راهکاری که بتواند اصل و فرع ما را به دنیا نشان دهد و برجستگی های فرهنگی و تاریخی خود را عرضه کند، استفاده مطلوب کنیم.