مهندس اسماعیل تبادار با اعلام این خبر افزود: یونسکو در نشست امروز خود که در کشور بحرین برگزار شد با ثبت جهانی محور ساسانی موافقت کرد.
وی ادامه داد: محور ساسانی شامل کاخ ساسان در سروستان ، مجموعه فیروزآباد شامل شهرگور، بنای موسوم به آتشکده و کاخ اردشیر و مجموعه آثار دوره ساسانی بیشاپور کازرون شامل شهر تاریخی بیشابور، نقوش برجسته تنگ چوگان و غار شاپور است.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: پیش از این چهار اثر تاریخی فارس به ثبت جهانی رسیده که شامل مجموعه پاسارگاد ، بقایای باغ های پاسارگاد ، باغ ارم و تخت جمشید  است.
مهندس تبادار همچنین از تمامی عوامل پیگیری کننده برای ثبت جهانی محور ساسانی از جمله سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تشکر کرد.