به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه هم اندیشی سازمان های مردم نهاد در حوزه منابع طبیعی افزود: نگاه ویژه و عالمانه ای که سازمان های مردم نهاد به بستر زیست و زندگی در منابع طبیعی دارند بدون داشتن منشا علم و دانش معنا پیدا نمی کند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تقدیر از سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه منابع طبیعی، گفت: علم و دانش سبب شده است تا جمعی سازمان یافته، با برنامه و با دقت نظر مسایل مربوط به منابع طبیعی را بررسی و از این موهبت های الهی حفاظت و حراست  کنند و برای پیشبرد امور ارایه برنامه و راهکار داشته باشند.

مهندس تبادار اظهارکرد: تکلیف و تعصب با علم و دانش آمیخته شده و باعث ورود سازمان های مردم نهاد در عرصه عملی صیانت از منابع طبیعی شده است.

وی ادامه داد: در هر مملکتی به ویژه در ایران کارهای بزرگ و اینچنینی حتما باید با مشارکت مردم اتفاق بیفتد.

استاندار فارس با یادآوری اینکه 2.217 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی معادل 16 درصد از کل سطح کشور در استان فارس وجود دارد، گفت: باید به این نکته توجه ویژه داشته باشیم که قبل از آن که بخواهیم عرصه جدید جنگلی را به وجود آوریم حفاظت و صیانت از عرصه درختان موجود را در دستور کار خود قرار دهیم چرا که این سرمایه ها تنها مربوط به ما نبوده بلکه متعلق به گذشته، حال و آینده است.

مهندس تبادار همچنین به خشکسالی های اخیر کشور به ویژه استان فارس اشاره کرد و افزود: مدیرت منابع آب با جزیره ای عمل کردن محقق نمی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر آب به عنوان مهم ترین مساله کشور است و مدیریت منابع آب تنها متکی به سازمان آب نیست بلکه همت همگانی را طلب می کند و باید سندی راهبردی برای مدیریت آب در استان فارس تدوین شود و همگی نسبت  به اجرای آن مقید و مکلف باشیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید با تغییر نگرش در نوع کاشت، جایگزینی گیاهان کم آب بر به جای محصولات آب بر و توسعه گلخانه ها زمینه را برای مدیریت صحیح منابع آب و ایجاد ارزش افزوده محصولات کشاورزی فراهم کند.

مهندس تبادار سازمان های مردم نهاد را سرمایه های بسیار خوبی برای ادارات منابع طبیعی و محیط زیست دانست و گفت: این ادارات باید با برنامه ریزی صحیح از ظرفیت برجسته این سمن ها حداکثر استفاده را داشته باشند.

وی فرهنگ سازی را مهم ترین مولفه هر جامعه در ابعاد مختلف برشمرد و یادآور شد: سمن ها و تشکل های مردمی می توانند در فرهنگ سازی در زمینه های مختلف بسیار نقش آفرین باشند که توصیه می کنم این تشکل ها مبنای
کارشان را در راستای اهدافشان و بر مبنای توسعه پایدار و نگاه همه جانبه
به مسایل قرار دهند.

استاندار فارس گفت: مجموعه های دولتی باید با همفکری و مشورت گرفتن از سازمان های مردم نهاد توسعه پایدار را تجزیه و تحلیل کنند و برای تحقق آن راهکار ارایه کنند.

مهندس تبادار با بیان اینکه همه مسئولان کشور ایجاد اشتغال را یکی از ضرورت های جامعه می دانند، تصریح کرد: باید با همفکری و همراهی همگانی زمینه توسعه پایدار و ایجاد اشتغال و معاش مردم را فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه آشفتگی نمی تواند توسعه پایدار را رقم بزند افزود: قبل از آنکه پروژه ای بخواهد کلید بخورد باید درباره آن با سازمان های مردم نهاد مشورت کرد و همه جوانب کار بررسی شود تا از آشفتگی های احتمالی بعد از اتمام پروژه جلوگیری شود.