به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، این کارت شناسایی در مراسمی با حضور سازمان های مردم نهاد حوزه منابع طبیعی به استاندار فارس تقدیم شد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با هدف استفاده از نیروهای مردمی در حفظ، احیا و توسعه منابع‌ طبیعی و ترویج و تبدیل فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی، افراد علاقمند و دوستداران منابع‌ طبیعی را به طور داوطلبانه و به قصد خدمت به منابع‌ طبیعی کشور، در طرح همیاران طبیعت سازماندهی می‌ کند تا به عنوان همیار طبیعت بطور افتخاری فعالیت کنند.

در واقع همیار طبیعت به فرد یا افرادی اطلاق می‌شود که به صورت انفرادی و گروهی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را در پیشبرد اهداف «ترویج فرهنگ منابع طبیعی و جلب مشارکت مردم در امور حفاظت، احیا و توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی» یاری کنند.