به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان که با موضوع میزخدمت برگزار شد، از دبیر این شورا خواست افراد متخصص و خبره دعوت به همکاری کند تا مسایلی که می تواند در نظام اداری تسهیلات لازم را ایجاد کند را تبیین کنند.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه راه اندازی میز خدمت الکترونیک باید سبب تسهیل امور مراجعه کنندگان و کاستن از مشکلات مردم شود، گفت: اگر راه اندازی میزخدمت در ادارات و دستگاه ها باعث پیچیده تر شدن امور شود، بدون تردید هدف اصلی رییس جمهوری در تسهیل امور مردم به نتیجه نخواهد رسید.
مهندس تبادار همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی های جامع و راهکاریابی برای حصول نتیجه مطلوب در راه اندازی میز خدمت، افزود: مردم باید احساس کنند بخشنامه ای که رییس جمهوری برای حقوق شهروندی یا میزخدمت ارایه کرده سبب تسهیل در امور شده است.
رییس شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس در ادامه با اشاره به اهمیت تعهد، تخصص و باور افرادی که برای ارایه خدمت در پنجره واحد یا میزخدمت در ادارات انتخاب می شوند، گفت: معنای واقعی این مسایل و تحقق حقوق شهروندی مدنظر رییس جمهوری در این صورت شکل خواهد گرفت.
مهندس تبادار یادآور شد: تمام منطق ها، استدلال ها و روش ها باید برای انجام شدن امور و حل مشکلات مردم به کار گرفته شود.
وی با بیان  اینکه راه اندازی  میزخدمت تنها موضوعی تکلیفی نیست، تاکید کرد: اثر بخشی این موضوع باید در جامعه ملموس باشد.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: پیش از شروع کار، عوامل اجرایی و افرادی که قرار است در بخش میز خدمت فعالیت کنند، باید آموزش های لازم و اثر بخش را دیده باشند، به گونه ای که نتیجه این آموزش در سیستم اداری ملموس باشد.