به گزارش اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس، مهندس اسماعیل تبادار در نخستین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و  استان فارس افزود: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تنها با برگزاری جلسات محقق نخواهد شد بلکه باید این فرهنگ را به جامعه و خانه های مردم ببریم.
 استاندار فارس با بیان اینکه مسائل فرهنگی بر اساس اهمیت و منزلت آنها رتبه بندی می شوند، تاکید کرد: ایثار و در اوج آن شهادت مهمترین و ارزشمندترین زمینه فرهنگی در هر جامعه محسوب می شود.
مهندس تبادار با بیان اینکه میزان سنجش هر جامعه، قوم و منطقه­­­ای فرهنگ رایج در آن جامعه در ابعاد مختلف است، افزود: هرگاه با آداب، رسوم، رفتار و کنش مناسب با زیست انسانی و نوع اجتماعی در جامعه و یا منطقه ای رو به رو می شویم، در می یابیم که در میان اهالی آن جامعه فرهنگ جایگاه ویژه ای دارد.
وی در ادامه ترویج اموری همچون تکریم و احترام، نظم و انضباط، راستگویی،  سخاوت، کرامت ، ایثار و از خود گذشتگی در جامعه را از مصادیق فرهنگ در آن جامعه دانست.
نماینده عالی دولت در استان فارس ترویج و گسترش بنیان های فرهنگی را از ضرورت های تاریخی برشمرد و گفت: بنیان های فرهنگی همچون واقعه عاشورا همواره در جامعه جریان داشته و افراد مختلف اعم از مذهبی و غیر مذهبی از این واقعه عظیم درس می گیرند، و درباره آن کلام فصیح روا می دارند و بر مصائب آن عزاداری می کنند.
 مهندس تبادار دوران هشت سال دفاع مقدس را یکی از این بنیان های ارزشمند فرهنگی دانست و با تاکید بر لزوم ترویج آن، خاطرنشان کرد: دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق همواره در تاریخ 40 ساله نظام جمهوری اسلامی به عنوان سندی برجسته مطرح می شود چرا که در این جنگ مردم ایران به رغم کمبود امکانات با فرهنگ ایثار و شهادت در مقابل همه دنیا ایستادند و پیروز شدند.
وی گفت: در زمان جنگ مردم ایران از همه امور زندگی خود گذشته بودند و با محوریت ایثار و شهادت اهداف بزرگی را دنبال می کردند.
 استاندار فارس همچنین با بیان اینکه باید صاحبان ایثار و گذشت به عنوان نماد این فرهنگ در جامعه مورد تکریم قرار گیرند، خاطرنشان کرد: این تکریم و احترام به معنای نیاز این عزیزان نیست بلکه یکی از گام های مهم در ترویج فرهنگ ایثار به حساب می آید.