به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری فارس، متن کامل حکم استاندار فارس بدین شرح است:

با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ شما به عنوان مشاور استاندار در توسعه کارآفرینی، گردشگری و صنایع دستی منصوب می نمایم.
انتظار دارم ضمن شناخت ظرفیت ها، منابع و توانمندی های مادی و معنوی استان، نسبت به بررسی، مطالعه و ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت توسعه کارآفرینی، گردشگری و صنایع دستی اقدامات موثری صورت پذیرد.
امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست کلی دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

یلدا راهداردر حال حاضر عضو هیات نمایندگان و معاون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، نایب رئیس کانون زنان بازرگان و کارآفرین کشور، رئیس کانون زنان بازرگان و کارآفرین استان فارس و نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی کشور است.